Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

ДНТЦ Екоресурс

​​​Державний науково-технічний центр з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження

Інновації, винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, наукові відкриття, ноу-хау та ін.

1. Обмін кращими технологіями і транскордонна кластеризація – нові євроінтеграційні можливості Східного Партнерства ЄС// Вісник УСПП: Бюлетень Українського союзу промисловців і підприємців. - березень 2010.- № 1(19).- С.31-32.

2. Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів (збірник науково-аналітичних матеріалів, нормативно-правових актів та методичних рекомендацій – Київ: Мінрегіонбуд України (за рішенням Вченої Ради Академії муні- ципального управління, протокол № 5 від 13.05.09). — 2009.

3. Методичні рекомендації щодо координації на національному та регіональному рівнях проектів у галузі транскордонного співробітництва за Європейським Інструментом Сусідства і Партнерства затв. наказом Міністра регіонального розвитку та будівництва України.

4. Методичні рекомендації щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів транскордонного співробітництва – затв. наказом Міністра регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.98 № 46ід 27.01.98 № 46.

5. Про затвердження типової форми первинної облікової документації №1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” та Інструкції щодо її заповнення – Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.08 № 342, зареєстрований Мін’юстом України 09.09.08 № 824/15515

6. ДСТУ 4462.0.02:2005 Національний стандарт України. Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги.

7. ГОСТ 17.9.0.1-99 (ДСТУ 3911-99) Охрана природы. Обращение с отходами. Выявление отходов и представление информационных данных об отходах. Общие требования.

8. ГОСТ 17.9.1.1-99 (ДСТУ 3910-99) Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Порядок наименования отходов по гене- тическому принципу и отнесения их к класси- фикационным категориям.

9. ГОСТ 17.9.0.2-99 (ДСТУ2195-99) Охрана природы. Обращение с отходами. Технический паспорт отхода. Состав, содержание, изложение и правила внесения изменений.

10. Создание новых профессионально экологических специализаций на основе базовых учебных специальностей вузов - Препринт/АН Украины. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова; 93-13

11. Способ химико-термической обработки отливок в литейных формах проницаемых для жидкостей и газов – Решение ВНИИГПЭ РФ от 19.03.92 о выдаче патента РФ по заявке на изобретение №4946359 /02(051676) от 20.06.91

12. Способ оценки изменения физико-механичес- ких свойств материалов по глубине приповерхно- стного слоя - А.с.№ 118879.Опубл.в БИ.-1985.- № 40

13. МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 27.01.2009 N 46 Про Методичні рекомендації щодо підтримки проектів транскордонного співробітництва на національному та регіональному рівнях На виконання рішень науково-технічної ради Міністерстварегіонального розвитку та будівництва України від 21.01.2009 N 3( vr_03661-09 ) та N 4 ( vr_04661-09 ) про схвалення Методичнихрекомендацій щодо використання інформаційних технологій дляпідтримки проектів транскордонного співробітництва та Методичнихрекомендацій щодо координації на національному та регіональномурівнях проектів у галузі транскордонного співробітництва заЄвропейським інструментом сусідства і партнерства

Керівник організації: Бройде Зіновій Самуїлович

Рік заснування: 1994 

Адреса: 58002, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 2

Тел./факс: +38 (0372) 58–54–76

CER premises.pdf

Статут - Statute