Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Skip Navigation LinksInstr_exchange_data

Інструкція по організації обміну даними із цільовими групами

 1. Загальні відомості

Найменування завдання: Створення експериментального автоматизованого робочого місця (далі за текстом АРМ) для проведення демонстраційних робіт з визначення та картографування зон підтоплень і ризиків у басейнах річок з подальшим проведення презентацій для виконання завдань проекту «Попередження і захист проти повеней у басейнах верхніх Сірету та Прута шляхом впровадження сучасної моніторингової системи з автоматичними станціями – EAST AVERT» (східне запобігання).
Умовне позначення системи: навчальне АРМ «САЗОН» (Система Автоматизованого Забезпечення Організації Населення). Також в документі використовуються наступні найменування: система, автоматизоване робоче місце.
Підстави для впровадження: транскордонний проект «Попередження і захист проти повеней у басейнах верхніх Сірету та Прута шляхом впровадження сучасної моніторингової системи з автоматичними станціями – EAST AVERT» код MIS-ETC 966 за Спільною операційною програмою ЄС «Румунія-Україна-Республіка Молдова» на 2007-2013 роки.
Замовник: Державний науково-технiчний центр з мiжгалузевих i регiональних проблем екологiчної безпеки та ресурсозбереження (скорочено – ДНТЦ «Екоресурс»).

2. Призначення та цілі створення

АРМ «САЗОН» створено з метою впровадження технологій навчання для проведення демонстраційних презентацій з визначення та картографування зон підтоплень і ризиків у басейнах річок для виконання завдань проекту East Avert.

3. Концептуальний принцип здійснення електронної взаємодії АРМ

Обмін даними будується на основі обміну електронними повідомленнями в текстовому та графічному форматі при цьому учасники взаємодії виступають відправниками або одержувачами таких повідомлень.
Узагальнена архітектура взаємодії різних ланок АРМ може бути представлена у вигляді:

ВзаємодіяАРМ.png ​

Ключовими елементами цієї архітектури є формуючі елементи передачі даних ГІС, які формуються користувачами системи, як в прямому та зворотньому напрямку, тобто відбувається постійний обмін та оновлення даних з наступним моделюванням та прогнозуванням даних про стан басеїну річок.
Формат повідомлення визначається доступним обладнанням користувача та відповідного обслуговуючого серверу:
- SMS-повідомлення з координатами та рівнем води;
- Jpg-фотографія зроблена смартфоном з повідомленням про рівень води, в цьому випадку координати знімаються з безпосередньо геолокаційних даних зробленого знімку;
- виконаної фотозйомки за допомогою будь-яких доступних пристроїв або навігатора Garmin Montana 650T:
В інформації про всі зроблених знімках будуть зберігатися дані про географічне місцезнаходження. До цього місця розташування, за необхідності, можна виконати навігацію як до маршрутної точки.